Overview

Stagiair(e) Verantwoord Ondernemen

Function: HR | 40 hours a week

Type: Internship

Location: Amsterdam

Apply now

Description

Wat ga je bij ons doen?

Voor de afdeling Verantwoord Ondernemen (VO) zijn wij op zoek naar een stagiaire. Op de afdeling werken 3 medewerkers. Je stagebegeleider is Danny Dekker.

De afdeling VO maakt onderdeel uit van Private Banking en rapporteert aan de Raad van Bestuur. De afdeling heeft als doel om:

- verantwoord ondernemen te borgen in relevante procedures, processen, producten en diensten;

- de bekendheid met verantwoord ondernemen bij de medewerkers en management te vergroten; en

- VO-doelen, -activiteiten en -resultaten zichtbaar te maken voor onze klanten en externe partijen.

 Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • Het kwantificeren van de maatschappelijke impact van Van Lanschot.
    Van Lanschot heeft naast financiële impact (bijv. resultaat, banen, rendement voor beleggende of sparende klanten) ook een meer (in)directe maatschappelijke impact. Deze laatste is nog niet eerder berekend of ingeschat. Jij gaat daar een aanzet voor maken. Je gaat dus bijvoorbeeld vaststellen hoeveel indirecte werkgelegenheid de bank heeft gerealiseerd door kredieten te verstrekken aan MKB-bedrijven. Of je maakt een inschatting van het voordeel dat de samenleving heeft van ons opleidingsprogramma voor medewerkers. Of je berekent hoe groot het maatschappelijke voordeel is van de vrijwilligers die Van Lanschot jaarlijks inzet ten behoeve van goede doelen. Er zijn tal van andere invullingen mogelijk.
  • Ondersteuning bij diverse andere werkzaamheden van de afdeling.
    Afhankelijk van de tijd is het mogelijk om ook andere werkzaamheden uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van ons verantwoorde krediet- en beleggingsbeleid, het verzamelen van data ten behoeve van externe duurzame ratingbureaus, het organiseren van klantbijeenkomsten en het bedenken en uitvoeren van maatregelen om de milieuvoetafdruk van Van Lanschot verder te verlagen.

Het betreft een meewerkstage voor 40 uur per week gedurende een periode van 3 tot 6 maanden. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk.

Read the full description and apply

Login or register