Overview

Risk Portfolio Manager

Function: HR | jaarcontract | 40 hours a week

Type: Job

Location: Utrecht

Salary: 50000 per jaar

Apply now

Description

Wat ga je doen?

Als Risk Portfolio Manager zorg je ervoor dat kredietaanvragen op een consistente en optimale wijze worden beoordeeld. Dit doe je door het opstellen van het acceptatiebeleid en het inrichten van beslissystemen. Verder moeten de risico’s binnen de portfolio’s worden bewaakt en indien nodig moeten er maatregelen worden genomen.

Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden?

 

  • Het opstellen van het acceptatiebeleid voor de verschillende portfolio’s en producten (Durables, Direct, Automotive)
  • Via de betreffende commissies vaststellen van het kredietrisicobeleid voor de goedkeuring van aanvragen, hetzij door middel van automatische of handmatige processen (bijv. minimaal niveau van kredietwaardigheid, minimale acceptatievereisten, uitsluitingscriteria, regels voor verwijzing en afwijzing, uitzonderingen, overrides)
  • Verzekeren dat de beslissingen die tijdens de Standardized Risk-activiteiten worden genomen (goedkeuringsprocedure) consistent zijn, gebaseerd zijn op voldoende betrouwbare informatie, conform het risicobeleid en efficiënt zijn (hoog niveau van automatische besluitvorming)
  • Vaststellen van een plaatselijk beleid voor externe fraudepreventie, dat regelmatig zal worden herzien
  • Vaststellen van controleprocedures voor verrichtingen die het gevoeligst zijn voor fraude, op basis van het vaststaande beleid en rekening houdend met het aantal aanvragen, de beantwoordingssnelheid en de kosten voor implementatie
  • Plannen, organiseren en beheren van hulpmiddelen voor het succesvol afronden van projecten die binnen het bereik van de functie vallen, in het bijzonder de procedure voor goedkeuring van kredieten.
  • Monitoren van Standardized Risk op basis van portefeuillesegmenten
  • Het middle en hoger management informeren over risico trends, de consequenties en het aandragen van oplossingen om deze te mitigeren.
  • Inovatief, proactief en hands on experience in retail (banking) - het constant vernieuwen en optimaliseren van de risk strategy om zo de optimale risk appetite te bedienen
  • Afgevaardigde en klankbord voor de Risk afdeling in verschillende kleinere en grotere projecten.

Read the full description and apply

Login or register