Overview

Meeloopstage Economics

Function: 40 hours a week

Type: Internship

Location: Amsterdam

Apply now

Description

Je werkt mee met het team Economics. Dit team houdt zich bezig met een breed scala aan economische onderwerpen en ondersteunt publieke organisaties en ondernemingen uit diverse sectoren. Wij helpen publieke en private partijen met uitdagingen die vaak het gevolg zijn van marktfalen. Voorbeelden van vragen waarbij wij helpen zijn:

  • De overheid wil een onderneming in een sector die wordt gekenmerkt door schaalvoordelen dwingen om zijn netwerk te openen voor concurrenten. Is het afdwingen van toegang tot dit netwerk de beste manier om de publieke belangen (betaalbaarheid, betrouwbaarheid, etc.) te borgen?
  • Om klimaatverandering tegen te gaan is er behoefte aan nieuwe, schone technologieën, zoals wind op zee. Hoe kan de overheid de prikkels zo vormgeven dat de innovatieve kracht van de markt wordt benut en nieuwe markten zich ontwikkelen?
  • Een lokale overheid wil verduurzamen of de connectiviteit verbeteren en wil daartoe zelf investeren in infrastructuur (b.v. glasvezel of een windpark). Hoe kan de overheid dat verstandig organiseren zonder staatssteunregels te overtreden?

Je gebruikt je analytische en kwantitatieve vaardigheden om praktische oplossingen te bedenken voor complexe economische problemen binnen de publieke en commerciële sector.

Read the full description and apply

Login or register