Overview

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Madrid

Function: maximaal 6 maanden | 40 hours a week

Type: Internship

Location: Madrid

Deadline: 01-11-2019

Apply now

Description

Werkomgeving:

De ambassade behartigt de Nederlandse belangen in Spanje. Daartoe onderhoudt de ambassade in Spanje contacten met diverse instanties en de regering. De kerntaken van de Nederlandse ambassade in Spanje liggen op het gebied van politiek, economie en handel, consulaire zakenpublieksvoorlichting, pers en cultuur en samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie. De ambassade rapporteert over de politieke en economische situatie in Spanje, volgt het Spaanse overheidsbeleid en draagt Nederlandse standpunten uit. De ambassade onderhoudt daartoe een breed netwerk bij overheden, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

De economische afdeling van de Ambassade in Madrid heeft een breed takenpakket. De afdeling richt zich in samenwerking met het NBSO in Barcelona op handelsbevordering tussen Nederland en Spanje. De afdeling signaleert kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast volgt de afdeling voor Nederland relevante macro-economische ontwikkelingen en hervormingen in Spanje en de positie van Spanje in de EU en rapporteert daarover.

Stage omschrijving:

De stagiair(e) draagt bij aan de diverse werkzaamheden van de ambassade. Hij/zij schrijft regelmatig korte persberichten over Spaans economisch nieuws. De stagiair(e) beantwoordt informatieverzoeken van Nederlandse bedrijven met interesse in handel en investeringen in Spanje. Hij/zij helpt bij de organisatie van informatiebijeenkomsten en evenementen. Hij/zij draagt bij aan het actualiseren van het online handelsportaal van de Economische afdeling. Verder draagt de stagiaire bij aan rapportages over (macro-)economische ontwikkelingen in Spanje en de standpunten die Spanje inneemt over relevante EU-onderwerpen.

 

Read the full description and apply

Login or register