Overview

Controller (jr.)

Function: Vast dienstverband | 40 hours a week

Type: Job

Location: Heel Nederland

Apply now

Description

Werken bij JE betekent actief zijn op het gebied van de overheidsfinanciën en public controlling. We hebben een groot netwerk van opdrachtgevers door heel Nederland en zijn in veel gevallen ook preferred supplier. Wij beschikken dan ook over een grote hoeveelheid aan uitdagende opdrachten op verschillende niveaus.

Als controller vervul je wisselende (business of financial) control opdrachten bij gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Een baan dus die afwisseling koppelt aan uitdaging. Tot de werkzaamheden behoren o.a.:

  • Coördinatie van of bijdragen aan de totstandkoming van P&C documenten.
  • Advisering van bestuur en management over complexe financiële vraagstukken.
  • Advisering over vernieuwing van P&C instrumentarium.
  • Optimalisering van financiële processen (o.a. digitalisering en vereenvoudiging) en financiële sturing (managementinfo, prestatieindicatoren e.d.).
  • Sparringpartner voor bestuur en management.
  • Toetsen bestuursvoorstellen aan regelgeving, (beleids)kaders en afspraken.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van management over financiële en bedrijfseconomische vraagstukken.
  • Deelnemen aan klantspecifieke projecten

Afhankelijk van je interesse kun je ook ingezet worden op projecten en thema’s  als het optimaliseren van managementinformatie, digitalisering & vereenvoudiging, risicomanagement, projectcontrol of rechtmatigheid en AO/IB.

 

Read the full description and apply

Login or register