Overview

Trainee bij Gemeente Rotterdam

Function: 40 hours a week

Type: Job

Location: Rotterdam

Apply now

Description

Waaruit bestaat het traineeprogramma van de gemeente Rotterdam?

 

Begeleiding
Tijdens het tweejarig traineeprogramma krijg je persoonlijke begeleiding van een coach. Deze coach helpt je bij het formuleren en bereiken van je persoonlijke leerdoelen. Ook begeleidt de coach jou bij:
• plan van aanpak;
• voortgang van de opdracht;
• de beoordeling van de opdracht. Hierbij is ook de mentor van je werkplek aanwezig. 

Bij elke opdracht is er een mentor op je werkplek met wie je één keer in de twee weken overlegt over de opdracht en je opdrachtgebonden leerdoelen. Ook is er een vaste trainer per traineegroep. De trainer verzorgt niet alleen trainingen, maar voert ook periodiek individuele gesprekken met jou over je persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkeling 
Het Rotterdams traineeprogramma besteedt aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties en leerdoelen. Trainees gaan intensief aan de slag met sterke punten en met ontwikkelpunten. In het tweede jaar kunnen trainees een keuze maken uit uitstroomprofielen, waaronder financiën, projectmanagement, beleid & advies en technisch advies & beheer met een hierop afgestemd opleidingsaanbod.

Vaste traineegroepen
Elk jaar neemt gemeente Rotterdam twaalf trainees aan. Het hele tweejarige traject doorlopen deze twaalf met elkaar, als vaste traineegroep. Om de week vinden in deze samenstelling trainingen en opleidingen plaats. Ook organiseert deze vaste groep diverse activiteiten, zoals twee sociale projecten. Bij deze sociale projecten werk je als traineegroep samen om een bestaand (burger)initiatief te ondersteunen of om een nieuw initiatief op te zetten.

Netwerken
De trainees ontmoeten bij diverse gelegenheden, zoals excursies en borrels, andere trainees en (jonge) medewerkers van de gemeente Rotterdam, zodat zij kunnen netwerken. Als trainee heb je na twee jaar een groot netwerk opgebouwd. Het credo is: Actief netwerken en echt iets zoeken wat bij je past.

Trainee-opdrachten
Trainees werken zelfstandig aan een opdracht binnen een team of afdeling bij een van de organisatieonderdelen van de gemeente Rotterdam. Deze opdrachten duren per keer ongeveer zes tot acht maanden. De inhoud van de opdrachten is enorm gevarieerd. Afhankelijk van de leerdoelen en soms ook de studierichting van de trainee, zoekt het traineeprogrammabureau in overleg met de trainees opdrachten die daarop aansluiten. Daarbij is het uitgangspunt dat trainees de gemeentelijke organisatie leren kennen en ervaring opdoen door diverse werkzaamheden op verschillende plekken. Ook werkzaamheden die niet of slechts zijdelings met de studie te maken hebben, kunnen voorkomen.

Opleidingsprogramma 
Als trainee heb je één dag per twee weken een opleidingsdag. Dit zijn dagen in het kader van je vakgebied zoals bestuurlijke oriëntatie en bedrijfsvoering, maar ook vaardigheidstrainingen, gemeentedagen en persoonlijke ontwikkeldagen. De omvang van de organisatie, de variatie in het werk en de Rotterdamse dynamiek komen allemaal aan bod in het programma.

Read the full description and apply

Login or register