Overview

Stage toezicht financieel economische criminaliteit

Function: Expertisecentrum Integriteitsstrategie (ECIS | minimaal 3 maanden | 36 hours a week

Type: Internship

Location: Amsterdam

Salary: 570 euro

Apply now

Description

Welke risico’s lopen financiële instellingen op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële economische criminaliteit? En hoe kan DNB hier in haar toezicht het best op inspelen? Deze stage binnen de afdeling Expertisecentrum Integriteitsstrategie (ECIS) geeft je een breed beeld van de belangrijkste integriteitsrisico’s binnen de financiële sector, met een focus op crypto’s.
 
Zo doe je dat als stagiair bij DNB
De bevoegdheden van DNB voor wat betreft het integriteitstoezicht, worden deels ontleend aan de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). Met de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn wordt deze wet aangepast en krijgt DNB Wwft toezichtbevoegdheden ten aanzien twee type aanbieders van crypto-diensten: custodian wallet providers en exchanges. Het team binnen de afdeling ECIS waarvoor je werkzaam zult worden coördineert deze voorbereidingen.

Wat ga je precies doen?

  • Het meeschrijven aan op te stellen guidance of andere communicaties voor de sector.
  • Het organiseren van expert bijeenkomsten met publieke en private partners.
  • Het analyseren van integriteitsrisico’s ten aanzien van crypto’s.

Read the full description and apply

Login or register