Overview

Juridische stage markttoegang financiële ondernemingen

Function: Expertisecentrum Markttoegang | 2 maanden | 36 hours a week

Type: Internship

Location: Amsterdam

Apply now

Description

Wanneer heeft een onderneming een vergunning van DNB nodig? Hoe beoordeel je een vergunningaanvraag? Dit zijn vragen waar je mee te maken krijgt als stagiair bij het Expertisecentrum Markttoegang (ECM) bij DNB. Je krijgt hiermee de kans om een breed beeld van de financiële sector te krijgen en bij te dragen aan maatschappelijk relevant werk!

Zo doe je dat als stagiair bij DNB
ECM behandelt aanvragen voor vergunningen, verklaringen van geen bezwaar (vvgb’s) en ontheffingen en daarnaast notificaties. Instellingen die zich bij ECM moeten melden voor toetreding tot de markt zijn: banken, verzekeraars, trustkantoren, afwikkelondernemingen, betaalinstellingen, clearinginstellingen, elektronisch geldinstellingen, premiepensioeninstellingen en wisselinstellingen.

Wat ga je precies doen?

  • Bijdragen aan het beoordelen van vergunningaanvragen van uiteenlopende ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, betaalinstellingen en trustkantoren.
  • Analyseren of bepaalde activiteiten wel of niet binnen de reikwijdte van de (financiële) wetgeving vallen.
  • Meedenken bij het maken van beleidsmatige afwegingen op het gebied van markttoegang.

Read the full description and apply

Login or register