Overview

Afstudeerstage Toezicht Beleid

Function: 3 tot 6 maanden | 32 hours a week

Type: Internship

Location: Amsterdam

Apply now

Description

De grote verplichtstelling in de pensioensector

De grote verplichtstelling in de pensioensector verplicht ondernemingen tot deelname in een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds. Deze verplichtstelling heeft als doel het verkleinen van witte vlekken en het voorkomen van concurrentie tussen werkgevers binnen een bepaalde sector op de arbeidsvoorwaarde pensioen. De verplichtstelling maakt daarmee wel een inbreuk op de vrijheid van partijen om pensioen toe te zeggen en waar onder te brengen.

De laatste jaren wordt deze verplichtstelling, samen met de doorsneesystematiek, regelmatig ter discussie gesteld. Er wordt gediscussieerd over een nieuw pensioencontract met minder solidariteit en er is vraag naar meer keuzevrijheid. Bovendien roept de veranderende arbeidsmarkt en de dynamiek van bedrijven en sectoren (bijvoorbeeld branchevervaging) de vraag op in hoeverre een grote verplichtstelling nog tegemoet komt aan de oorspronkelijke doelstelling. Naast pensioenexperts die pleiten voor de afschaffing van de grote verplichtstelling zijn er ook pensioenexperts die pleiten voor het behoud van de verplichtstelling vanwege schaalvoordelen en risicodeling.

Het is interessant om een objectieve analyse uit te voeren van de voor- en nadelen van de grote verplichtstelling en de aansluiting op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en bedrijfssectoren in specifieke scenario’s (nieuw contract, wel of geen afschaffing doorsneesystematiek).

 

Stage

Bovenstaande onderzoeksvraag vormt het uitgangspunt bij de afstudeerstage die wij aanbieden aan een student met een economische achtergrond. De beoogde duur van de stage is 3 tot 6 maanden, mede afhankelijk van het aantal dagen in de week (3-5) dat je stage wilt lopen.

 

Afdelingsprofiel

De afdeling Pensioenen binnen de divisie Toezicht beleid is het interne en externe aanspreekpunt voor pensioenbeleid en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het toezichtbeleid voor pensioenuitvoerders: pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en pensioenverzekeraars. De afdeling vervult een brugfunctie tussen de wetgever en het uitvoerende toezicht (i.c. de divisie die verantwoordelijk is voor het daadwerkelijke toezicht op pensioeninstellingen). De afdeling bestaat uit ongeveer 12 hoogopgeleide professionals, veelal met een financieel-economische, juridische of kwantitatieve achtergrond.

Requirements

Functie-eisen

Je bent in staat complexe materie te doorgronden en te vertalen in heldere en overtuigende analyses en beleidsaanbevelingen. Je beschikt over goede conceptuele vaardigheden en kunt snel schakelen tussen het economische, prudentiële en juridische perspectief.

  • Je volgt een master in economie of financiële economie of andere economische studie.
  • Je hebt affiniteit met de regelgeving die geldt voor pensioenfondsen.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je bent leergiering, houdt van aanpakken en van teamwork.

 

Bijzonderheden

Je bent beschikbaar voor een stage van 3 tot 6 maanden (de exacte stageperiode is in overleg). Je werkt daarbij 3 tot 5 dagen per week. Een stage- en reiskostenvergoeding is beschikbaar. Tevens beschik je tijdens je stage over een laptop.

Specialization

Finance

Required Languages

Dutch

Procedure

Meer informatie

Bert Boertje, afdelingshoofd, 020 524 2499.

Annick van Ool, beleidsmedewerker, 020 524 3992.

Stageverzoek indienen

Als stageverzoek ontvangen wij graag een compleet CV en een motivatiebrief. De procedure omvat een antecedentenonderzoek. Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.