Overview

Afstudeerstage Toezicht Beleid

Function: 3 tot 6 maanden | 32 hours a week

Type: Internship

Location: Amsterdam

Apply now

Description

Haalbaarheidstoets voor DC pensioenregelingen

Sinds 2015 zijn pensioenfondsen verplicht om periodiek een haalbaarheidstoets uit te voeren. Deze toets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet van het pensioenfonds, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden.

Het kernbegrip pensioenresultaat speelt een centrale rol in de haalbaarheidstoets, als maatstaf voor koopkrachtbehoud. Deze haalbaarheidstoets ziet momenteel niet toe op de opbouwfase van DC regelingen. Zou een maatstaf voor koopkrachtbehoud over het geheel van de opbouw- en uitkeringsfase gehanteerd moeten worden voor DC-regelingen, net zoals dat nu gebeurt bij DB-regelingen?  Daarnaast is het interessant om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een bredere rol van de haalbaarheidstoets in een DC-omgeving, bijvoorbeeld door in het kernbegrip pensioenresultaat voor dit soort regelingen een (minimale) ambitie neer te leggen. Dit is relevant mede in het licht van de huidige toekomstdiscussie, waarin DC-karakteristieken een meer centrale rol lijken te gaan krijgen

De stage

Bovenstaande onderzoeksvraag vormt het uitgangspunt bij de afstudeerstage die wij aanbieden aan een student met een kwantitatieve achtergrond. De beoogde duur van de stage is 3 tot 6 maanden, mede afhankelijk van het aantal dagen in de week (3-5) dat je stage wilt lopen.

Afdelingsprofiel

De afdeling Pensioenen binnen de divisie Toezicht beleid is het interne en externe aanspreekpunt voor pensioenbeleid en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het toezichtbeleid voor pensioenuitvoerders: pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en pensioenverzekeraars. De afdeling vervult een brugfunctie tussen de wetgever en het uitvoerende toezicht (i.c. de divisie die verantwoordelijk is voor het daadwerkelijke toezicht op pensioeninstellingen). De afdeling bestaat uit ongeveer 12 hoogopgeleide professionals, veelal met een financieel-economische, juridische of kwantitatieve achtergrond.

Read the full description and apply

Login or register