Overview

Stagiair 3D geo-data inwinning voor BIM | Liandon

Function: 5 maanden | 40 hours a week

Type: Internship

Location: Duiven en Amsterdam

Apply now

Description

Ondertitel

Dichten van het informatiegat tussen beheer en ontwerp

Wat houdt de functie in?

Liandon ontwerpt, bouwt en onderhoudt complexe hoogspanningsnetwerken. Met Bouwwerk Informatie Management (BIM) werkt Liandon aan een eenduidige werkwijze voor het delen van assetinformatie. Dit zodat gedurende de hele asset levenscyclus de juiste informatie beschikbaar is om hoge bedrijfszekerheid te waarborgen.

Een belangrijk moment in de asset levenscyclus is de overgang van beheer naar ontwerp. Wanneer een bestaande situatie wordt aangepast of uitgebreid is het van belang voor de ontwerpers om een goed beeld te hebben van de bestaande situatie. Bij het in kaart brengen van de bestaande situatie worden steeds vaker innovatieve 3D inwintechnieken ingezet.

Liandon werkt voor verschillende opdrachtgevers aan divers type assets die zich zowel buiten als binnen, maar ook ondergronds of bovengronds kunnen bevinden. Deze verscheidenheid aan uitgangssituaties, in combinatie met de diversiteit aan beschikbare informatie uit beheerdatabases en tekeningarchieven, versterkt de behoefte voor nauwkeurige en actuele informatie door middel van innovatieve data inwinning technieken.

Deze stage zal zich concentreren op het definiëren van een workflow waarbij:

  1. Het gewenste Level of Detail (LOD) van de ontwerper wordt bepaald.
  2. Het gewenste LOD wordt vergeleken met de intern beschikbare informatie.
  3. Een advies welke inwintechnieken de delta tussen gewenste en beschikbare informatie het beste kan oplossen.

Voor het laatste punt zijn wij geïnteresseerd in inwintechnieken, verwerkingstechnieken, data opslag, toegankelijkheid van de informatie voor medewerkers en de raakvlakken tussen de traditionele BIM “binnen wereld” (gebouwen en installaties) en de infrastructurele “buiten wereld” (kabels en hoogspanningslijnen).

Over Alliander

Alliander is een groot Nederlands netwerkbedrijf, dat ervoor zorgt dat miljoenen klanten dagelijks stroom en gas hebben. Voor wonen, werken, vervoer en recreatie. We staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Nu en in de toekomst. Dat is waar wij iedere dag samen aan werken. We bieden onze professionals ruimte voor vernieuwende en slimme ideeën. Ruimte voor jouw energie.

Liandon is het expertcentrum van Alliander. Liandon is specialist in duurzame energietechnologie, verduurzaming, technische innovaties en complexe energienetten.

Liandon is onderdeel van Alliander N.V. Dit is de holding van onze groepsmaatschappijen, waaronder ook Liander en diverse start-ups.

Je gaat werken bij het BIM team binnen de afdeling Asset Beheer.

 

Read the full description and apply

Login or register